รายชื่อพันธุ์พืชพระราชทาน ในโครงการทหารพันธุ์ดี

พริกขี้หนู ปู่เมธ เบอร์ 1

ถั่วฝักยาวสีม่วง  สิรินธร เบอร์ 1

ถั่วฝักยาวลายเสือ จักรพันธุ์ เบอร์ 1

ถั่วแขกสีม่วง สิรินธร เบอร์ 1

ถั่วแขกสีเหลือง

มะเขือกรอบขาว

มะเขือเจ้าพระยา

แคบ้านดอกขาว

กระเจี๊ยบเขียว