กิจกรรมของหน่วย

"บรรยากาศอบอุ่น ด้วยรัก ผูกพัน และภาคภูมิใจ" 27 พ.ย.65 กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดวันพร้อมญาติทหารใหม่ ทหารใหม่ รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 2
"21 พ.ย.2565 ครบรอบปีที่ 37 วันคล้ายวันสถาปนา กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า"
“ยินดีต้อนรับน้องเล็กของกองทัพบก เข้าสู่ครอบครัวอย่างเต็มความภาคภูมิ ”
“ยินดีต้อนรับน้องๆทหารใหม่ เข้าสู่รั้วบ้านหลังที่สอง พัน.ร.รร.จปร." 1 พ.ย.65
เมื่อ 260929 ต.ค.65 พัน.ร.รร.จปร. จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.พัน.ร.รร.จปร. ระหว่าง พ.อ.วันปิยะ ไชยเนตร กับ พ.อ.วัชระ ว่องวิกย์การ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ
เมื่อวันที่ 30​0800 ก.ย.​ 65 .ศบภ.รร.จปร.โดย​ร้อย.ชป. พัน.ร.รร.จปร. ได้ดำเนินการจัดกำลังพลจิตอาสา​บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง
"วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน"
เมื่อวันที่ 090900 ก.ย.65 ศบภ.รร.จปร.โดย ร้อย.ชป. พัน.ร.รร.จปร.ได้ดำเนินการจัดกำลังพลจิตอาสาบรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง
เมื่อวันที่ 11 ส.ค.65 พัน.ร.รร.จปร. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
16197625783912
เมื่อวันที่ 020900 มิ.ย.65 พัน.ร.รร.จปร. ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายจงรักภักดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565
เมื่อวันที่ 19 พ.ค.65 รร.จปร. โดย พลโท ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผบ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยมการฝึกของทหารใหม่ผลัดที่ 1/65
เมื่อ 101030 พ.ค.65 พัน.ร.รร.จปร. ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล
เมื่อวันที 29 เม.ย.65 ศบภ.รร.จปร โดย พัน.ร.รร.จปร. จัดกำลังพลชุดจิตอาสาบรรเทาสาธารณภัย พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 เที่ยว รวม 12,000 ลิตร เข้าให้การ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
เมื่อ 010930 เม.ย.65 พัน.ร.รร.จปร. ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
เมื่อ​วันที่ 16​ มี.ค.​ 65​ พัน.ร.รร.จปร.​ จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาถนนสายจงรักภักดีจาก​ ประตูกองรักษาการณ์- ร้านจ่าขุน​
เมื่อวันที่ 1 มี.ค.65 พัน.ร.รร.จปร. ได้จัดเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธุ์ดี เป็นวิทยากรให้ความรู้กับน้องๆ นักเรียน
เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2565 กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
เมื่อวันอังคารที่ 30 พ.ย. 64 ศบภ.รร.จปร. โดย พัน.ร.รร.จปร. รับการประสานจาก กอ.รมน.จว.นย. ขอรับการสนับสนุนกำลังพลช่วยเหลือเนื่องจากมีเหตุเกิดวาตภัย (ต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับบ้านเรือน)
เมื่อ 101500 พ.ย.64 กรม นนร.รอ. ร่วมกับ พัน.ร.รร.จปร. ได้จัดถุงยังชีพและเครื่องสาธารณูปโภค พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 

เมื่อ 101200 พ.ย.64 ผบ.รร.จปร. ได้เดินทางมาร่วมรับประทานอาหารกับทหารกองประจำ การ ณ โรงเลี้ยง พัน.ร.รร.จปร. พร้อมทั้งได้จัดเลี้ยงอาหารพิเศษให้กับทหารกองประจำการ 

เมื่อวันพุธที่ 3 พ.ย.64 โดย พัน.ร.รร.จปร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาเส้นทางถนนจงรักภักดี” เส้นทางเข้ากองรักษาการณ์จนถึงครัวจ่าขุน

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.64 พัน.ร.รร.จปร. ได้กระทำพิธี อำลาธงชัยเฉลิมพล และอำลาผู้บังคับบัญชา ของพลทหาร รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 และปลดลดสิทธิ์ฯ ในช่วงเย็นจัดเลี้ยงอาหารพิเศษให้กับพลทหารที่จะปลดประจำการ

เมื่อวันอังคารที่ 18 ต.ค. 64 ศบภ.รร.จปร.โดย พัน.ร.รร.จปร.จัดกำลังพลจิตอาสาบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่9 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563

เมื่อ 27 พ.ค. 63 โครงการทหารพันธุ์ดี รร.จปร. ได้นำผลผลิตของโครงการฯ มาจำหน่ายผักปลอดสารพิษในราคาถูก

เมื่อวันที่ 23 และวันที่ 25 พ.ค.63 ผบ.พัน.ร.รร.จปร. เป็นประธานพิธีในการทำฝายชะลอน้ำ

เมื่อ 29 เม.ย.63 พัน.ร.รร.จปร.ได้กระทำพิธี อำลาธงชัยเฉลิมพล และอำลาผู้บังคับบัญชา ของพลทหาร รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 ………