กิจกรรมของหน่วย

“ รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา “
“โค้งสุดท้ายของทหารใหม่ ฝึกการเดินทางไกล และพักแรมในสนาม“
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567
“ความคิดถึงได้คลี่คลาย กำลังใจเข้ามาเติมเต็ม”
“กว่าจะถึงเส้นชัย ต้องใช้หัวใจที่แข็งแกร่ง”
"ผูกแขน รับขวัญ ผูกพันด้วยใจ"
“ยินดีต้อนรับน้องเล็กของกองทัพบก เข้าสู่ครอบครัวอย่างเต็มความภาคภูมิ”
“เติมกำลังใจให้น้องคนเล็ก”
“ยินดีต้อนรับน้องคนเล็กเข้าสู่ครอบครัวกองทัพบก
"ครั้งหนึ่ง...ในชีวิตลูกผู้ชาย ได้เป็นชายชาติทหารอย่างภาคภูมิ"
"ห่วงใยน้องคนสุดท้อง ปลดประจำการต้องมีงานทำ"
"ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗"💂‍
"เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด ได้สอบใบอนุญาตขับขี่"
"เสริมทักษะ สร้างอาชีพ ก่อนปลดประจำการ"
"รวมพลังใจ ด้วยห่วงใย ช่วยภัยแล้ง"
"กองทัพบกห่วงใย ช่วยภัยแล้ง"
"แม้หวังตั้งสงบ จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ์"
"กองทัพบก ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา"
"รร.จปร. จิตอาสาตัดผมฟรี เพื่อประชาชน"
พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณตน “วันกองทัพไทย” ประจำปี 2567
“งานกาชาด 100 ปี โครงการทหารพันธุ์ดีใต้ร่มพระบารมี”
"คลายความห่วงใยจากทางบ้าน...น้องทหารใหม่เยี่ยมภรรยาคลอดบุตร"
“เติมกำลังใจให้น้องคนเล็ก”
“ยินดีต้อนรับน้องเล็กของกองทัพบก เข้าสู่ครอบครัวอย่างเต็มความภาคภูมิ ”
"บายศรีสู่ขวัญ ผูกพันด้วยใจ"
"เปิดค่าย ตากข้าว ช่วยชาวนา"
"ดูแล ช่วยเหลือน้องทหารใหม่ได้คลายกังวล"
“เริ่มฝึกปูพื้นฐานให้กับน้องคนเล็ก การฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น”
"ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวกองทัพบก"
"ครั้งหนึ่ง...ในชีวิตลูกผู้ชาย ได้เป็นชายชาติทหารอย่างภาคภูมิ"
"กองทัพบกเร่งฟื้นฟู คืนความสุขให้กับ โรงเรียน"
"ทหารจะอยู่เคียงข้างและช่วยเหลือประชาชน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย"
"สร้างความรู้ สร้างอาชีพ ก่อนปลดประจำการ"
"จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ”
"จากวันที่ภาคเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"
"ฝึกวิชาชีพ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้"
"เราพร้อมช่วยเหลือ ในทุกโอกาศ"
“ปั่นปันรัก 2023”
“ข้าคือทหารราบ”
"สานสัมพันธ์ ประชาชนรอบค่าย ร่วมกับ อบจ. นครนายก"
"สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง"
"เส้นทางเเห่งความก้าวหน้า"
”เสริมทักษะ เพิ่มความรู้วิชาชีพ”
"ห่วงใย ใส่ใจ ดูแล เพื่อให้ทหารใหม่คลายกังวล"
"ฝึกฝน พัฒนา เพิ่มความรู้"
“เพราะสวัสดิการที่ดีที่สุดของทหาร…คือการฝึก”
"เติมกำลังใจ ให้น้องคนเล็ก"
"ผูกแขน รับขวัญ ผูกพันด้วยใจ"
“มวยไทย มรดกล้ำค่าที่ควรสืบทอด"
"สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพื้นที่ รร.จปร."
"ทดสอบร่างกายทหารใหม่"
“ยินดีต้อนรับน้องคนเล็กเข้าสู่ครอบครัวกองทัพบก”
"รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา"
"จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย"
วันที่ 28 - 30 มี.ค.66 พัน.ร.รร.จปร. จัดกำลังพลช่วยดับไฟป่า
"เติมน้ำ เติมใจ ช่วยภัยแล้ง"
พัน.ร.รร.จปร. จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ ตลาดสด รร.จปร.
คณบดี คณาจารย์ และ นิสิตปี 2,3 คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้เข้ามาเยี่ยมชมกิจการโครงการทหารพันธุ์ดี
“การฝึก...คือ สวัสดิการที่ดีที่สุดของทหาร”
คุณอัญชุลีย์ กลิ่นพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. และคณะ นำนักเรียน รร.ปิยชาติ พัฒนา เข้ามาเยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี ณ พัน.ร.รร.จปร.
"ลาพักบ้าน เยี่ยมครอบครัว"
“พิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันกองทัพไทย”
พัน.ร.รร.จปร.​ จัดอบรมการป้องกันไฟป่า
จิตอาสาบรรเทาสาธารณภัยให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสพเหตุอัคคีภัย
จิตอาสาบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ อบต.เขาพระ และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยพายุลมแรง
ร่วมสวดมนต์ อธิษฐานจิต ส่งกำลังใจ ถวายพระพร ให้ “พระองค์ภาฯ” ทรงหายจาก พระอาการประชวร
"โค้งสุดท้ายของการฝึก น้องทหารใหม่ เดินทางไกล และดำรงชีพในป่า ก่อนจบหลักสูตร"
"บรรยากาศอบอุ่น ด้วยรัก ผูกพัน และภาคภูมิใจ" 27 พ.ย.65 กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดวันพร้อมญาติทหารใหม่ ทหารใหม่ รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 2
"21 พ.ย.2565 ครบรอบปีที่ 37 วันคล้ายวันสถาปนา กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า"
“ยินดีต้อนรับน้องเล็กของกองทัพบก เข้าสู่ครอบครัวอย่างเต็มความภาคภูมิ ”
“ยินดีต้อนรับน้องๆทหารใหม่ เข้าสู่รั้วบ้านหลังที่สอง พัน.ร.รร.จปร." 1 พ.ย.65
เมื่อ 260929 ต.ค.65 พัน.ร.รร.จปร. จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.พัน.ร.รร.จปร. ระหว่าง พ.อ.วันปิยะ ไชยเนตร กับ พ.อ.วัชระ ว่องวิกย์การ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ
เมื่อวันที่ 30​0800 ก.ย.​ 65 .ศบภ.รร.จปร.โดย​ร้อย.ชป. พัน.ร.รร.จปร. ได้ดำเนินการจัดกำลังพลจิตอาสา​บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง
"วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน"
เมื่อวันที่ 090900 ก.ย.65 ศบภ.รร.จปร.โดย ร้อย.ชป. พัน.ร.รร.จปร.ได้ดำเนินการจัดกำลังพลจิตอาสาบรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง
เมื่อวันที่ 11 ส.ค.65 พัน.ร.รร.จปร. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
16197625783912
เมื่อวันที่ 020900 มิ.ย.65 พัน.ร.รร.จปร. ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายจงรักภักดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565
เมื่อวันที่ 19 พ.ค.65 รร.จปร. โดย พลโท ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผบ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยมการฝึกของทหารใหม่ผลัดที่ 1/65
เมื่อ 101030 พ.ค.65 พัน.ร.รร.จปร. ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล
เมื่อวันที 29 เม.ย.65 ศบภ.รร.จปร โดย พัน.ร.รร.จปร. จัดกำลังพลชุดจิตอาสาบรรเทาสาธารณภัย พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 เที่ยว รวม 12,000 ลิตร เข้าให้การ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
เมื่อ 010930 เม.ย.65 พัน.ร.รร.จปร. ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
เมื่อ​วันที่ 16​ มี.ค.​ 65​ พัน.ร.รร.จปร.​ จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาถนนสายจงรักภักดีจาก​ ประตูกองรักษาการณ์- ร้านจ่าขุน​
เมื่อวันที่ 1 มี.ค.65 พัน.ร.รร.จปร. ได้จัดเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธุ์ดี เป็นวิทยากรให้ความรู้กับน้องๆ นักเรียน
เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2565 กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
เมื่อวันอังคารที่ 30 พ.ย. 64 ศบภ.รร.จปร. โดย พัน.ร.รร.จปร. รับการประสานจาก กอ.รมน.จว.นย. ขอรับการสนับสนุนกำลังพลช่วยเหลือเนื่องจากมีเหตุเกิดวาตภัย (ต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับบ้านเรือน)
เมื่อ 101500 พ.ย.64 กรม นนร.รอ. ร่วมกับ พัน.ร.รร.จปร. ได้จัดถุงยังชีพและเครื่องสาธารณูปโภค พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 

เมื่อ 101200 พ.ย.64 ผบ.รร.จปร. ได้เดินทางมาร่วมรับประทานอาหารกับทหารกองประจำ การ ณ โรงเลี้ยง พัน.ร.รร.จปร. พร้อมทั้งได้จัดเลี้ยงอาหารพิเศษให้กับทหารกองประจำการ 

เมื่อวันพุธที่ 3 พ.ย.64 โดย พัน.ร.รร.จปร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาเส้นทางถนนจงรักภักดี” เส้นทางเข้ากองรักษาการณ์จนถึงครัวจ่าขุน

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.64 พัน.ร.รร.จปร. ได้กระทำพิธี อำลาธงชัยเฉลิมพล และอำลาผู้บังคับบัญชา ของพลทหาร รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 และปลดลดสิทธิ์ฯ ในช่วงเย็นจัดเลี้ยงอาหารพิเศษให้กับพลทหารที่จะปลดประจำการ

เมื่อวันอังคารที่ 18 ต.ค. 64 ศบภ.รร.จปร.โดย พัน.ร.รร.จปร.จัดกำลังพลจิตอาสาบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่9 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563

เมื่อ 27 พ.ค. 63 โครงการทหารพันธุ์ดี รร.จปร. ได้นำผลผลิตของโครงการฯ มาจำหน่ายผักปลอดสารพิษในราคาถูก

เมื่อวันที่ 23 และวันที่ 25 พ.ค.63 ผบ.พัน.ร.รร.จปร. เป็นประธานพิธีในการทำฝายชะลอน้ำ

เมื่อ 29 เม.ย.63 พัน.ร.รร.จปร.ได้กระทำพิธี อำลาธงชัยเฉลิมพล และอำลาผู้บังคับบัญชา ของพลทหาร รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 ………