เมื่อ 101030 พ.ค.65 พัน.ร.รร.จปร. ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล พร้อมทั้งได้จัดเลี้ยงอาหารพิเศษให้กับบุตรกำลังพล ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยว และไอศกรีม โดยมี พ.อ.วันปิยะ ไชยเนตร ผบ.พัน.ร.รร.จปร. เป็นประธานมอบทุนการศึกษาฯ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Leave a Reply

Your email address will not be published.