“โค้งสุดท้ายของทหารใหม่ ฝึกการเดินทางไกล และพักแรมในสนาม“

นที่ 6-7 มิถุนายน 2567 หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.ร.รร.จปร. ดำเนินการฝึกเดินทางไกล และพักแรมในสนามให้แก่ทหารใหม่ ผลัด 1/67 เพื่อเพิ่มทักษะทางทหารให้แก่ทหารใหม่ โดยมีการสอดแทรกสถานการณ์ทางยุทธวิธีต่างๆ และประกอบอาหารมื้อเย็นรับประทานเอง

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 67 กำลังพล และแม่บ้าน พัน.ร.รร.จปร. ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ณ อาคารจตุรมิตร พัน.ร.รร.จปร. รวม 120 ต้น เพื่อให้เติบโตเป็นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงา ร่มรื่น ร่มเย็น เป็นสิริมงคลแก่กำลังพลภายในหน่วยต่อไป

“ความคิดถึงได้คลี่คลาย กำลังใจเข้ามาเติมเต็ม”

เมื่อ 26 พ.ค. 67 พัน.ร.รร.จปร. จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2567 ผลัดที่ 1 ในกิจกรรมได้จัดให้มีการแสดงของทหารใหม่ พิธีมุฑิตาจิตต่อผู้มีพระคุณ พร้อมกันนั้นหน่วยได้จัดอาหารพิเศษมื้อกลางวันให้แก่ทหารใหม่และญาติ, จัดดนตรีสดจาก มว.ดย. เพื่อเป็นการผ่อนคลาย เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการเข้ามาเป็นทหารใหม่ของ พัน.ร.รร.จปร. ได้พาทหารใหม่ และญาติเยี่ยมชมสถานที่สำคัญภายใน รร.จปร. ทั้งนี้ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ญาติที่เดินทางมาโดยรถประจำทางโดยหน่วยได้จัดรถบัสไปรับ-ส่ง ณ บขส.นครนายก และ แยก จปร.

“กว่าจะถึงเส้นชัย ต้องใช้หัวใจที่แข็งแกร่ง”

หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.ร.รร.จปร. ทำการฝึกบุคคลเบื้องต้น วิชาอาวุธศึกษา และฝึกมวยไทยให้กับน้องทหารใหม่ ผลัด 1/67 โดยให้ฝึกจากเบาไปหนัก เพื่อให้ร่างกายและจิตใจปรับสภาพให้พร้อมรับความรู้ต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเข้ามาสู่การเป็นทหาร หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่การฝึกอื่นๆ ในระดับที่สูงขึ้น ทหารใหม่ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจรับการฝึก มีการพัฒนาทางร่างกาย ระเบียบวินัยและทักษะความรู้พื้นฐานทางทหารดีขึ้น รวมถึงมีขวัญกำลังใจดีเยี่ยม

“ผูกแขน รับขวัญ ผูกพันด้วยใจ”

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 67 พัน.ร.รร.จปร. จัดพิธีผู้บังคับบัญชาพบปะทหารใหม่ และบายศรีสู่ขวัญ ให้กับทหารใหม่ รุ่นปี 2567 ผลัดที่ 1 โดยมี ผบ.พัน.ร.รร.จปร. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา กระทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับทหารใหม่เข้าสู่ครอบครัว พัน.ร.รร.จปร. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเข้ารับการฝึกหลักสูตรทหารใหม่ต่อไป

“ยินดีต้อนรับน้องเล็กของกองทัพบก เข้าสู่ครอบครัวอย่างเต็มความภาคภูมิ”

15 พ.ค.67 พัน.ร.รร.จปร. ได้กระทำพิธีเปิดการฝึกและต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 2567 ผลัดที่ 1 ณ อาคารจตุรมิตร พัน.ร.รร.จปร. โดยมี เสธ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธี ในการนี้ประธานได้รับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลการฝึกทหารใหม่ มอบธงประจำหน่วยฝึก และให้โอวาทแก่กำลังพลหน่วยฝึกทหารใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกต่อไป

“เติมกำลังใจให้น้องคนเล็ก”

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 67 พัน.ร.รร.จปร. ได้พา พลฯสายชล เมฆสุวรรณ ทหารใหม่รุ่นปี 2567 ผลัดที่ 1 เข้าเยี่ยม นางมณทิพย์ เมฆสุวรรณ ซึ่งป่วยเป็นโรคน้ำท่วมปอด รักษาอาการอยู่ ณ รพ.นครนายก พร้อมทั้งได้มอบอาหารเสริมบำรุงร่ายกายให้แก่ผู้ป่วย เพื่อให้ทหารใหม่ และครอบครัวได้คลายความกังวล สร้างขวัญกำลังใจในการรับการฝึกต่อไป

“ยินดีต้อนรับน้องคนเล็กเข้าสู่ครอบครัวกองทัพบก”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 พัน.ร.รร.จปร. จัดพิธีเปิดบ้านต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 2567 ผลัดที่ 1 ในการเข้าเป็นทหารกองประจำการ ในการนี้ ผบ.พัน.ร.รร.จปร. ได้จัดเลี้ยงอาหารเย็นแก่ญาติทหารใหม่ที่มาให้กำลังใจ และกล่าวต้อนรับ บรรยายสรุปเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ญาติรวมถึงยังเปิดให้ครอบครัวของทหารใหม่ เข้าเยี่ยมชมหน่วยฝึกทหารใหม่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคลายความกังวล แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของหน่วยในการดูแลทหารใหม่อย่างดีที่สุด เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน

“ครั้งหนึ่ง…ในชีวิตลูกผู้ชาย ได้เป็นชายชาติทหารอย่างภาคภูมิ”

กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำน้องพลทหารที่จะปลดประจำการ ร่วมพิธีอำลาผู้บังคับบัญชา ณ อาคารจตุรมิตร พัน.ร.รร.จปร. โดยมี ผบ.พัน.ร.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีส่งทหารรับราชการครบกำหนดปลดจากประจำการในวันที่ 1 พ.ค.67 ในช่วงเย็นจัดเลี้ยงอาหารพิเศษให้กับกำลังพล พร้อมส่งกลับภูมิลำเนาด้วยความภาคภูมิ และปลอดภัย

“ห่วงใยน้องคนสุดท้อง ปลดประจำการต้องมีงานทำ”

วันที่ 29 เม.ย.67 พัน.ร.รร.จปร. ได้ประสานสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก เข้ามาประชาสัมพันธ์ แนะนำช่องทางในการรับสมัครงานให้แก่พลทหารกองประจำการที่กำลังจะปลด เป็นทหารกองหนุน ณ ห้องประชุมกองร้อยที่ 1 พัน.ร.รร.จปร. เพื่อให้ทหารกองประจำการที่กำลังจะปลดได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง