เมื่อวันที่ 19 พ.ค.65 รร.จปร. โดย พลโท ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผบ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยมการฝึกของทหารใหม่ผลัดที่ 1/65 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.ร.รร.จปร.​ เพื่อพบปะพูดคุยสอบถามและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทหารใหม่ฯ

เมื่อ 101030 พ.ค.65 พัน.ร.รร.จปร. ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล พร้อมทั้งได้จัดเลี้ยงอาหารพิเศษให้กับบุตรกำลังพล ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยว และไอศกรีม โดยมี พ.อ.วันปิยะ ไชยเนตร ผบ.พัน.ร.รร.จปร. เป็นประธานมอบทุนการศึกษาฯ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ​ 291000 เม.ย.​65 ศบภ.รร.จปร​ โดย​ พัน.ร.รร.จปร. จัดกำลังพลชุดจิตอาสาบรรเทาสาธารณภัย​ พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 เที่ยว รวม​ 12,000​ ลิตร​ เข้าให้การ
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่ 5 ต.ศรีกระอาง​ อ.บ้านนา จ.นครนายก​ จำนวน​ 5​ ครัวเรือน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง
และขาดแคลนน้ำใช้อุปโภคบริโภคตามโครงการ​” ราษฏ์​ รัฐ​ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” การปฏิบัติ​ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ 010930 เม.ย.65 พัน.ร.รร.จปร. ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาถนนสายจงรักภักดีตั้งแต่หน้าประตูกองรักษาการณ์ รร.จปร. – ร้านจ่าขุน การปฏิบัติตัดหญ้าไหล่ทาง ตัดแต่งกิ่งไม้ และร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง , ร่วมมอบจักยานให้นักเรียน รร.วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ​วันที่ 16​ มี.ค.​ 65​ พัน.ร.รร.จปร.​ จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาถนนสายจงรักภักดีจาก​ ประตูกองรักษาการณ์- ร้านจ่าขุน​ การปฏิบัติตัดหญ้าไหล่ทาง, ตัดแต่งกิ่งไม้, เก็บขยะและปรับภูมิทัศน์โดยรอบ​ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.65 พัน.ร.รร.จปร. ได้จัดเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธุ์ดี เป็นวิทยากรให้ความรู้กับน้องๆ นักเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ใน “กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา” โดยน้องๆนักเรียนให้ความสนใจและความร่วมมือช่วยกันเป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.65 พัน.ร.รร.จปร. ได้จัดรถพุ่มพวงและชุดชป.กร. ของหน่วยฯออกจำหน่ายผักปลอดภัยจากโครงการทหารพันธุ์ดีเพื่อลดรายจ่ายให้กับประชาชนรอบค่ายฯและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิท-19

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2565 กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2565 ตามธรรมเนียมการปฏิบัติที่ทหารทุกนายหากเข้ามารับราชการ หรือประจำการในหน่วยทหารจะต้องเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล จึงถือได้ว่าเป็นทหารที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง

เมื่อวันอังคารที่​ 30 พ.ย.​ 64​ ศบภ.รร.จปร.​ โดย​ พัน.ร.รร.จปร.​ รับการประสานจาก กอ.รมน.จว.นย. ขอรับการสนับสนุนกำลังพลช่วยเหลือเนื่องจากมีเหตุเกิดวาตภัย (ต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับบ้านเรือน) พื้นที่​ บ้านนางรอง หมู่​ 3 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก​ ศบภ.รร.จปร.​โดย​ พัน.ร.รร.จปร.​ ได้จัดกำลังพลพร้อมผู้ควบคุมโดยมี ร.ท.ธรรมรัตน์ ช้อนแก้ว และ จ.ส.ท.วรายุทธ ทองระอา นำกำลังพลลงช่วยเหลือในพื้นที่ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ 101500 พ.ย.64 กรม นนร.รอ. ร่วมกับ พัน.ร.รร.จปร. ได้จัดถุงยังชีพและเครื่องสาธารณูปโภค พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก และนักเรียนนายร้อย เข้าพบปะและมอบสิ่งของให้กับประชาชนที่ยากไร้และทุพลภาพบนเส้นทางถนนจงรักภักดีจำนวน 5 ครัวเรือน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย