เมื่อวันที่ 19 พ.ค.65 รร.จปร. โดย พลโท ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผบ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยมการฝึกของทหารใหม่ผลัดที่ 1/65 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.ร.รร.จปร.​ เพื่อพบปะพูดคุยสอบถามและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทหารใหม่ฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published.