เมื่อวันที่ 020900 มิ.ย.65 พัน.ร.รร.จปร. ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายจงรักภักดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565 ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาถนนสายจงรักภักดี , สร้างบ้านให้กับประชาชน ผู้ยากไร้ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่เส้นทางถนนสายจงรักภักดี ต.พรหมณี อ.เมือง น.ย. จว.น.ย.

Leave a Reply

Your email address will not be published.