เมื่อวันพุธที่ 6 ต.ค.64 รร.จปร. โดย พล.ท.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผบ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยมหน่วย พัน.ร.รร.จปร.​ เพื่อพบปะพูดคุยสอบถามพร้อมกับให้คำแนะนำแนวทางการการดำเนินงานของกำลังพลและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทหารกองประจำการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.