“ทหารจะอยู่เคียงข้างและช่วยเหลือประชาชน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย”

27 ต.ค.66 ศบภ.รร.จปร. โดย พัน.ร.รร.จปร. จัดกำลังพล กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยแพทย์ รพ.รร.จปร.,จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการในท้องถิ่น ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์จ.นครนายก ลงพื้นที่ประสานงานและช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขัง โดยได้ดำเนินการ มอบเครื่องสาธารณูปโภคและน้ำดื่มสะอาด และเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

“สร้างความรู้ สร้างอาชีพ ก่อนปลดประจำการ”

วันที่ 18-20 ต.ค.66 พัน.ร.รร.จปร. จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ โดยเรียนเชิญครูฝึกจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก มาให้ความรู้วิชาชีพในสาขาช่างแอร์และช่างเชื่อมโลหะ เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ และนำไปต่อยอด สร้างอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเอง และครอบครัวเมื่อปลดประจำการ

“จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ”

12 ต.ค.66 พัน.ร.รร.จปร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กับส่วนราชการจังหวัด และภายในพื้นที่ รร.จปร. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันนวมินทรมหาราช” 13 ต.ค .66 ดำเนินการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณเส้นทางหลัง รพ.รร.จปร. ,บริเวณสะพานมัฆวาน และบริเวณพื้นที่โครงการวางท่อระบายน้ำฯ ต.วังกระโจม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรในเส้นทาง

“จากวันที่ภาคเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

พัน.ร.รร.จปร. จัดพิธีเชิดชูเกียรติร่วมพิธีอำลาชีวิตรับราชการ ซึ่งมีกำลังพลของหน่วย จำนวน 3 นาย คือ ร.ท.ธวัชชัย สุดสงวน ,ร.ท.สมชาย ภาษีสวัสดิ์ และ ร.ท.สมนึก กันภัย เพื่อแสดงความยินดีและขอบคุณกำลังพลที่เกษียณอายุราชการที่ได้เสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ อุทิศตน ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้กับหน่วยได้เป็นอย่างดี โดยมี พ.อ.วัชระ ว่องวิกย์การ ผบ.พัน.ร.รร.จปร. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบและพลทหารร่วมเป็นเกียรติ

“ฝึกวิชาชีพ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้”

พัน.ร.รร.จปร. จัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพการทำพรหมเอนกประสงค์ ให้กับแม่บ้านพัน.ร.ฯ และพลทหารกองประจำการ ที่กำลังจะปลดประจำการ เพื่อเป็นการเสริมทักษะต่อยอดเป็นอาชีพเสริม โดยได้เชิญวิทยากรจาก ชมรมแม่บ้านทหาร ป.พัน.2 รอ. มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ

“เราพร้อมช่วยเหลือ ในทุกโอกาศ”

21 ก.ย.66 พัน.ร.รร.จปร. จัดกำลังเข้าช่วยเหลือ โรงเรียนวัดทองจรรยา อ.บ้านนา จ.นครนายก เพื่อฟื้นฟูสภาพหลังจากที่น้ำท่วม โดยได้ดำเนินการขัดพื้น ล้างโคลน จัดสิ่งของโต๊ะเก้าอี้ฯ เพื่อเตรียมเปิดการเรียนการสอน

“ช่วยเหลือประชาชน คือภารกิจของเรา”

17 ก.ย. 66 พัน.ร.รร.จปร. ได้นำกำลัง ออกสำรวจ และช่วยเหลือประชาชน สืบเนื่องมาจากมีฝนตกหนักติดต่อหลายวัน และมีมวลน้ำป่าทยอยมาจากพื้นที่ อ.ชะอม จ.สระบุรี คาดว่า จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านนาและใกล้เคียง ผลการตรวจสอบพบว่าปริมาณน้ำ ยังอยู่ในระดับที่ ปกติ แต่มีพื้นที่บางส่วนที่เริ่มมี น้ำระบายไม่ทัน จึงได้ช่วยเหลือ ประชาชน ในการยกของขึ้นที่สูง ให้เบอร์ติดต่อประสานงานช่วยเหลือเบื้องต้นหากมีน้ำป่าไหลหลาก ทั้งนี้ได้รับ คำขอบคุณจากประชาชนและรู้สึกประทับใจที่ทหารเข้ามาช่วยเหลือดูแลทุกข์สุข

“ปั่นปันรัก 2023”

วันที่ 10 ก.ย. 66 พัน.ร.รร.จปร. ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ปั่นปันรัก 2023” บ้านรื่นสุข เพื่อช่วยเหลือผู้พิการตาบอดพิการซ้ำซ้อน ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน นครนายก (บ้านรื่นสุข) โดยจัดทีมร่วมปั่นจักรยาน เจ้าหน้าที่จราจรในเส้นทาง รถนำขบวน รถประชาสัมพันธ์ และ อำนวยความสะดวกในกิจกรรมครั้งนี้

“ข้าคือทหารราบ”

กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดำเนินการฝึกตามวงรอบประจำปี เพื่อเพิ่มทักษะและขีดความสามารถให้กับกำลังพลให้ได้รู้จักตำแหน่งและหน้าที่ของตัวเอง ในการฝึกร่วมกันเป็นหน่วย “หมู่ ตอน หมวด“ แนะนำการฝึก เพื่อเป็นไปตามแนวทางของกองทัพบก

“สานสัมพันธ์ ประชาชนรอบค่าย ร่วมกับ อบจ. นครนายก”

พัน.ร.รร.จปร. จัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการ พบปะประชาชน สัญจร ร่วมกับ อบจ.จังหวัดนครนายก ณ วัดเตยน้อย ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ และวัดวังปลาจีด ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก ในการนี้ได้บริการตัดผมฟรี ให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือประชาชนลดรายจ่ายในครัวเรือน

slot777 situs slot slot gacor hari ini 88slot slot88 login slot88 daftar slot88 slot 88 bola euro daftar slot88