“กองทัพบก ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา”

5 มี.ค.67 พัน.ร.รร.จปร. จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ อส.กรมการปกครอง อ.เมือง จ.นครนายก เข้าดำเนินการขนย้ายกระเบื้องหลังคา และขนย้ายพระพุทธรูป จากศาลากลางจังหวัดนครนายก นำไปบูรณะปฏิสังขรณ์ที่วัดศรีจุฬา ต.ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวาระเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 6 รอบ 72 พรรษา

“รร.จปร. จิตอาสาตัดผมฟรี เพื่อประชาชน”

พัน.ร.รร.จปร. จัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการ พบปะประชาชน สัญจร ร่วมกับ อบจ.จังหวัดนครนายก โดย บริการตัดผมฟรี ให้กับประชาชน ซึ่งมีประชาชนและนักเรียนให้ความสนใจมาใช้บริการ

พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณตน “วันกองทัพไทย” ประจำปี 2567

วันที่ 18 ม.ค. 67 กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกำลังพลสวนสนามร่วมพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ในนามกองพันสวนสนามที่ 3 โดยมี พ.อ.วัชระ ว่องวิกย์การ ผบ.พัน.ร.รร.จปร. เป็น ผบ.พัน. สวนสนามที่ 3 ณ ลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ตามธรรมเนียมการปฏิบัติที่ทหารทุกนายหากเข้ามารับราชการ หรือประจำการในหน่วยทหารจะต้องเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล จึงถือได้ว่าเป็นทหารที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง

“งานกาชาด 100 ปี โครงการทหารพันธุ์ดีใต้ร่มพระบารมี”

พัน.ร.รร.จปร. ได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการทหารพันธุ์ดี พัน.ร.รร.จปร. ให้พี่น้องประชาชนในราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป อาทิเช่น ผักปลอดสารพิษ ไข่เค็มใบเตย น้ำพริกปลานิลจิตรลดา ในโอกาสงานกาชาดประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 8 – 18 ธ.ค. โดยจัดจำหน่ายบริเวณ สถานีบริการน้ำมัน หน้า รร.จปร. ตั้งแต่เวลา 15:00-18:00 น. และส่งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไข่เป็ด(ไข่เค็มใบเตย) และปลานิลจิตรลดา(น้ำพริกปลานิล) จัดจำหน่ายในงานกาชาด ณ สวนลุมพินีฯ กทม.

โดยรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำทูลเกล้าถวายฯ โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2566

“คลายความห่วงใยจากทางบ้าน…น้องทหารใหม่เยี่ยมภรรยาคลอดบุตร”

พัน.ร.รร.จปร. ได้ดำเนินการพาทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2 เข้าเยี่ยมภรรยาที่คลอดบุตรในระหว่างการฝึกทหารใหม่ คือ พลฯธนกฤต เล็กประโคน ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่ อ.ประคำ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 4 ธ.ค. 66 และ พลฯปรีชา อาปะมะกา ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ในวันที่ 9 ธ.ค. 66 พร้อมทั้งมอบเครื่องใช้สำหรับเด็กทารกแรกเกิด และอาหารบำรุงมารดา พร้อมทั้งมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือเป็นค่านมเลี้ยงดูบุตรกรณีภรรยาคลอดบุตรในห้วงการฝึกหลักสูตรทหารใหม่ 6 สัปดาห์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และช่วยคลายความกังวลให้ทหารใหม่มีกำลังใจในการฝึก และเป็นรางวัลในโอกาสจบการฝึกทหารใหม่เบื้องต้น 6 สัปดาห์ ทางหน่วยจึงได้อนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้มาเยี่ยมภรรยาที่พึ่งคลอดบุตรได้ สร้างความดีใจและตื้นตันใจให้แก่น้องทหารใหม่ที่ได้เห็นหน้าบุตรครั้งแรกเป็นอย่างมาก และยังสร้างความสบายใจให้แก่ครอบครัวทหารใหม่ให้คลายกังวลในระหว่างทหารใหม่ทำการฝึกเฉพาะหน้าที่ต่อไป

“เติมกำลังใจให้น้องคนเล็ก”

วันที่ 26 พ.ย. 66 พัน.ร.รร.จปร. จัดกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2 ณ ศาลาทหารราบ พัน.ร.รร.จปร. ในกิจกรรมได้จัดให้มีการแสดงของทหารใหม่ และพิธีมุฑิตาจิตแก่ญาติทหารใหม่ พร้อมกันนั้นหน่วยได้จัดอาหารพิเศษมื้อกลางวันให้กับทหารใหม่และญาติ โดยในระหว่างการเยี่ยมได้จัดดนตรีสดจาก มว.ดย.และเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการเข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการของ รร.จปร.
จึงได้นำทหารใหม่และญาติเยี่ยมชมสถานที่ภายใน รร.จปร.

“21 พ.ย.2566 ครบรอบปีที่ 38 วันคล้ายวันสถาปนา กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พัน.ร.รร.จปร. จัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยฯ ครบรอบปีที่ 38 ณ บก.พัน.ร.รร.จปร. และพิธีเปิดศาลาอเนกประสงค์ “ศาลาทหารราบ” โดยมี ผบ.รร.จปร. เป็นประธาน พร้อมด้วยกำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหาร อดีตข้าราชการและครอบครัวเข้าร่วมพิธี

“ยินดีต้อนรับน้องเล็กของกองทัพบก เข้าสู่ครอบครัวอย่างเต็มความภาคภูมิ ”

17 พ.ย.66 พัน.ร.รร.จปร. ได้กระทำพิธีเปิดการฝึกและต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2 ณ อาคารจตุรมิตร พัน.ร.รร.จปร. โดยมี เสธ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธี ในการนี้ประธานได้รับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลการฝึกทหารใหม่มอบธงประจำหน่วยฝึก และให้โอวาทแก่กำลังพลหน่วยฝึกทหารใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกต่อไป

“บายศรีสู่ขวัญ ผูกพันด้วยใจ”

16 พ.ย.66 พัน.ร.รร.จปร. ได้จัดกิจกรรมสันทนาการกลุ่มสัมพันธ์ให้กับทหารใหม่ เพื่อเป็นการผ่อนคลาย และเชื่อมความสัมพันธ์ในหมู่คณะ หลังจบกิจกรรมหน่วยได้จัดพิธีผู้บังคับบัญชาพบปะทหารใหม่ และพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่น้องทหารใหม่ พร้อมกับจัดเลี้ยงไอศกรีมให้กับทหารใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการฝึกต่อไป

“เปิดค่าย ตากข้าว ช่วยชาวนา”

16 พ.ย 66 รร.จปร. โดย พัน.ร.รร.จปร. ได้จัดชุด ชป.กร.กองพันประจำอำเภอ (ขุนอาสา 559) อำนวยความสะดวก เกษตรกรชาวนา โดยใช้พื้นที่ของโรงสีข้าวพระราชทาน รร.จปร. พร้อมจัดกำลังพล ช่วยอำนวยความสะดวก ในการตากและเก็บฯ ทั้งนี้ โดยมีเกษตรกรฯ จากหมู่ 2,4 ,11 และหมู่ 12 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก ได้นำข้าวมาตาก