“คลายความห่วงใยจากทางบ้าน…น้องทหารใหม่เยี่ยมภรรยาคลอดบุตร”

พัน.ร.รร.จปร. ได้ดำเนินการพาทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2 เข้าเยี่ยมภรรยาที่คลอดบุตรในระหว่างการฝึกทหารใหม่ คือ พลฯธนกฤต เล็กประโคน ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่ อ.ประคำ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 4 ธ.ค. 66 และ พลฯปรีชา อาปะมะกา ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ในวันที่ 9 ธ.ค. 66 พร้อมทั้งมอบเครื่องใช้สำหรับเด็กทารกแรกเกิด และอาหารบำรุงมารดา พร้อมทั้งมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือเป็นค่านมเลี้ยงดูบุตรกรณีภรรยาคลอดบุตรในห้วงการฝึกหลักสูตรทหารใหม่ 6 สัปดาห์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และช่วยคลายความกังวลให้ทหารใหม่มีกำลังใจในการฝึก และเป็นรางวัลในโอกาสจบการฝึกทหารใหม่เบื้องต้น 6 สัปดาห์ ทางหน่วยจึงได้อนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้มาเยี่ยมภรรยาที่พึ่งคลอดบุตรได้ สร้างความดีใจและตื้นตันใจให้แก่น้องทหารใหม่ที่ได้เห็นหน้าบุตรครั้งแรกเป็นอย่างมาก และยังสร้างความสบายใจให้แก่ครอบครัวทหารใหม่ให้คลายกังวลในระหว่างทหารใหม่ทำการฝึกเฉพาะหน้าที่ต่อไป

“เติมกำลังใจให้น้องคนเล็ก”

วันที่ 26 พ.ย. 66 พัน.ร.รร.จปร. จัดกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2 ณ ศาลาทหารราบ พัน.ร.รร.จปร. ในกิจกรรมได้จัดให้มีการแสดงของทหารใหม่ และพิธีมุฑิตาจิตแก่ญาติทหารใหม่ พร้อมกันนั้นหน่วยได้จัดอาหารพิเศษมื้อกลางวันให้กับทหารใหม่และญาติ โดยในระหว่างการเยี่ยมได้จัดดนตรีสดจาก มว.ดย.และเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการเข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการของ รร.จปร.
จึงได้นำทหารใหม่และญาติเยี่ยมชมสถานที่ภายใน รร.จปร.

“21 พ.ย.2566 ครบรอบปีที่ 38 วันคล้ายวันสถาปนา กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พัน.ร.รร.จปร. จัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยฯ ครบรอบปีที่ 38 ณ บก.พัน.ร.รร.จปร. และพิธีเปิดศาลาอเนกประสงค์ “ศาลาทหารราบ” โดยมี ผบ.รร.จปร. เป็นประธาน พร้อมด้วยกำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหาร อดีตข้าราชการและครอบครัวเข้าร่วมพิธี

“ยินดีต้อนรับน้องเล็กของกองทัพบก เข้าสู่ครอบครัวอย่างเต็มความภาคภูมิ ”

17 พ.ย.66 พัน.ร.รร.จปร. ได้กระทำพิธีเปิดการฝึกและต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2 ณ อาคารจตุรมิตร พัน.ร.รร.จปร. โดยมี เสธ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธี ในการนี้ประธานได้รับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลการฝึกทหารใหม่มอบธงประจำหน่วยฝึก และให้โอวาทแก่กำลังพลหน่วยฝึกทหารใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกต่อไป

“บายศรีสู่ขวัญ ผูกพันด้วยใจ”

16 พ.ย.66 พัน.ร.รร.จปร. ได้จัดกิจกรรมสันทนาการกลุ่มสัมพันธ์ให้กับทหารใหม่ เพื่อเป็นการผ่อนคลาย และเชื่อมความสัมพันธ์ในหมู่คณะ หลังจบกิจกรรมหน่วยได้จัดพิธีผู้บังคับบัญชาพบปะทหารใหม่ และพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่น้องทหารใหม่ พร้อมกับจัดเลี้ยงไอศกรีมให้กับทหารใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการฝึกต่อไป

“เปิดค่าย ตากข้าว ช่วยชาวนา”

16 พ.ย 66 รร.จปร. โดย พัน.ร.รร.จปร. ได้จัดชุด ชป.กร.กองพันประจำอำเภอ (ขุนอาสา 559) อำนวยความสะดวก เกษตรกรชาวนา โดยใช้พื้นที่ของโรงสีข้าวพระราชทาน รร.จปร. พร้อมจัดกำลังพล ช่วยอำนวยความสะดวก ในการตากและเก็บฯ ทั้งนี้ โดยมีเกษตรกรฯ จากหมู่ 2,4 ,11 และหมู่ 12 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก ได้นำข้าวมาตาก

“ดูแล ช่วยเหลือน้องทหารใหม่ได้คลายกังวล”

10 พ.ย.66 พัน.ร.รร.จปร. ร่วมกับ รพ.รร.จปร. เข้าช่วยเหลือบ้าน พลฯจตุภัทร งามวงศ์ ทหารใหม่รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2 ซึ่งบิดาเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยโรคพิษสุราเรื้อรัง รักษาตัวอยู่ที่บ้านเลขที่ 85 หมู่ 12 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี โดยได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และของใช้ในครัวเรือน ทีมแพทย์ได้ตรวจรักษาอาการ ให้คำปรึกษาและมอบเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้ป่วย เพื่อให้ทหารใหม่ได้คลายกังวลและสร้างขวัญกำลังใจ ในการฝึกต่อไป

“เริ่มฝึกปูพื้นฐานให้กับน้องคนเล็ก การฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น”

หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เริ่มทำการฝึกปรับพื้นฐานให้กับน้องๆทหารใหม่ ในการฝึกท่าบุคคลเบื้องต้น เพื่อให้น้องๆทหารใหม่ได้ฝึกปฏิบัติ และเรียนรู้ในท่าพื้นฐานทางทหาร เพื่อปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพให้กับน้องๆจากพลเรือน สู่การเป็นทหารกองประจำการที่สมบูรณ์

“ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวกองทัพบก”

กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ยินดีต้อนรับน้องๆ ทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2 และครอบครัว ที่เข้ามารายงานตัวในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยได้จัดเลี้ยงอาหารเย็นให้แก่ญาติทหารใหม่ เปิดให้เยี่ยมชมหน่วยฝึกทหารใหม่
และรับทราบกระบวนการฝึกทหารใหม่ ตลอดจนสิทธิ ประโยชน์ต่างๆ ของน้องทหารใหม่ที่จะได้รับในระหว่างการเป็นทหารกองประจำการจนปลดเป็นทหารกองหนุน

“ครั้งหนึ่ง…ในชีวิตลูกผู้ชาย ได้เป็นชายชาติทหารอย่างภาคภูมิ”

กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำน้องพลทหารที่จะปลดประจำการ ร่วมพิธีอำลาผู้บังคับบัญชา ณ อาคารจตุรมิตร พัน.ร.รร.จปร. โดยมี พ.อ.วัชระ ว่องวิกย์การ ผบ.พัน.ร.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีส่งทหารรับราชการครบกำหนดปลดจากประจำการในวันที่ 1 พ.ย.66 ในช่วงเย็นจัดเลี้ยงอาหารพิเศษให้กับกำลังพล พร้อมส่งกลับภูมิลำเนาด้วยความภาคภูมิ และปลอดภัย