เมื่อวันที่ 29 ต.ค.64 พัน.ร.รร.จปร. ได้กระทำพิธี อำลาธงชัยเฉลิมพล และอำลาผู้บังคับบัญชา ของพลทหาร รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 และปลดลดสิทธิ์ฯ ในช่วงเย็นจัดเลี้ยงอาหารพิเศษให้กับพลทหารที่จะปลดประจำการ

เมื่อวันที่ 7 ก.ย.64 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงานโครงการทหารพันธุ์ดี พัน.ร.รร.จปร. ในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 14.42 นาฬิกา พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังกองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก ทรงติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เมื่อวันพุธที่ 6 ต.ค.64 รร.จปร. โดย พล.ท.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผบ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยมหน่วย พัน.ร.รร.จปร.​ เพื่อพบปะพูดคุยสอบถามพร้อมกับให้คำแนะนำแนวทางการการดำเนินงานของกำลังพลและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทหารกองประจำการ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.63 พัน.ร.รร.จปร.ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้วยการพัฒนา สวนสาธารณะและปลูกต้นไม้ทดแทน ณ บริเวณพื้นที่โครงการปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี

เมื่อวันที่ 23 และวันที่ 25 พ.ค.63 ผบ.พัน.ร.รร.จปร. เป็นประธานพิธีในการทำฝายชะลอน้ำ

เมื่อวันที่ 23 และวันที่ 25 พ.ค.63 ผบ.พัน.ร.รร.จปร. เป็นประธานพิธีในการทำฝายชะลอน้ำบริเวณร่องน้ำสวนพิพิธพฤกษ์ รร.จปร.และบริเวณร่องน้ำบ้านพักนายทหาร B3, B4 โดยมีนายทหาร,นายสิบ ร่วมพิธีฯ

เมื่อ 27 พ.ค. 63 โครงการทหารพันธุ์ดี รร.จปร. ได้นำผลผลิตของโครงการฯ มาจำหน่ายผักปลอดสารพิษในราคาถูก…..

เมื่อ 27 พ.ค. 63 โครงการทหารพันธุ์ดี รร.จปร. ได้นำผลผลิตของโครงการฯ มาจำหน่ายผักปลอดสารพิษในราคาถูกให้กับประชาชนรอบบ้านพักกำลังพล ณ ตลาดนัด รร.จปร. ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก เพื่อช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 โดยมีรายการผลผลิตของโครงการฯ ที่จำหน่ายดังนี้
1. เห็ดนางฟ้า 
2. หน่อไม้ 
3. น้ำเต้า 
4.กระเจี๊ยบ 
5. ผักบุ้ง 
6.ถ่านหุงต้ม

พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล 2563

พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล

เมื่อ 29 เม.ย.63 พัน.ร.รร.จปร.ได้กระทำพิธี อำลาธงชัยเฉลิมพล และอำลาผู้บังคับบัญชา ของพลทหาร รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 และปลดลดสิทธิ์ฯ ในช่วงเย็นจัดเลี้ยงอาหารพิเศษให้กับพลทหารที่จะปลดประจำการและในวันที่ 30 เม.ย.63 ได้จัดรถส่งพลทหารเดินทางกลับภูมิลำเนา