เมื่อวันที่ 1 มี.ค.65 พัน.ร.รร.จปร. ได้จัดเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธุ์ดี เป็นวิทยากรให้ความรู้กับน้องๆ นักเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ใน “กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา” โดยน้องๆนักเรียนให้ความสนใจและความร่วมมือช่วยกันเป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.65 พัน.ร.รร.จปร. ได้จัดรถพุ่มพวงและชุดชป.กร. ของหน่วยฯออกจำหน่ายผักปลอดภัยจากโครงการทหารพันธุ์ดีเพื่อลดรายจ่ายให้กับประชาชนรอบค่ายฯและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิท-19

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2565 กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2565 ตามธรรมเนียมการปฏิบัติที่ทหารทุกนายหากเข้ามารับราชการ หรือประจำการในหน่วยทหารจะต้องเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล จึงถือได้ว่าเป็นทหารที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง

เมื่อวันอังคารที่​ 30 พ.ย.​ 64​ ศบภ.รร.จปร.​ โดย​ พัน.ร.รร.จปร.​ รับการประสานจาก กอ.รมน.จว.นย. ขอรับการสนับสนุนกำลังพลช่วยเหลือเนื่องจากมีเหตุเกิดวาตภัย (ต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับบ้านเรือน) พื้นที่​ บ้านนางรอง หมู่​ 3 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก​ ศบภ.รร.จปร.​โดย​ พัน.ร.รร.จปร.​ ได้จัดกำลังพลพร้อมผู้ควบคุมโดยมี ร.ท.ธรรมรัตน์ ช้อนแก้ว และ จ.ส.ท.วรายุทธ ทองระอา นำกำลังพลลงช่วยเหลือในพื้นที่ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ 101500 พ.ย.64 กรม นนร.รอ. ร่วมกับ พัน.ร.รร.จปร. ได้จัดถุงยังชีพและเครื่องสาธารณูปโภค พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก และนักเรียนนายร้อย เข้าพบปะและมอบสิ่งของให้กับประชาชนที่ยากไร้และทุพลภาพบนเส้นทางถนนจงรักภักดีจำนวน 5 ครัวเรือน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ 101200 พ.ย.64
ผบ.รร.จปร. ได้เดินทางมาร่วมรับประทานอาหารกับทหารกองประจำ การ ณ โรงเลี้ยง พัน.ร.รร.จปร. พร้อมทั้งได้จัดเลี้ยงอาหารพิเศษให้กับทหารกองประจำการ ได้แก่ ลาบเป็ด น่องไก่ทอด และไอศครีมมะพร้าวอ่อน โดยมี รอง ผบ.พัน.ร.รร.จปร. และคณะนายทหารของหน่วยให้การต้อนรับ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ 101200 พ.ย.64
ผบ.รร.จปร. ได้เดินทางมาร่วมรับประทานอาหารกับทหารกองประจำ การ ณ โรงเลี้ยง พัน.ร.รร.จปร. พร้อมทั้งได้จัดเลี้ยงอาหารพิเศษให้กับทหารกองประจำการ ได้แก่ ลาบเป็ด น่องไก่ทอด และไอศครีมมะพร้าวอ่อน โดยมี รอง ผบ.พัน.ร.รร.จปร. และคณะนายทหารของหน่วยให้การต้อนรับ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.64 พัน.ร.รร.จปร. ได้กระทำพิธี อำลาธงชัยเฉลิมพล และอำลาผู้บังคับบัญชา ของพลทหาร รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 และปลดลดสิทธิ์ฯ ในช่วงเย็นจัดเลี้ยงอาหารพิเศษให้กับพลทหารที่จะปลดประจำการ

slot777 situs slot slot gacor hari ini 88slot slot88 login slot88 daftar slot88 slot 88 bola euro daftar slot88