เมื่อ​วันที่ 16​ มี.ค.​ 65​ พัน.ร.รร.จปร.​ จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาถนนสายจงรักภักดีจาก​ ประตูกองรักษาการณ์- ร้านจ่าขุน​ การปฏิบัติตัดหญ้าไหล่ทาง, ตัดแต่งกิ่งไม้, เก็บขยะและปรับภูมิทัศน์โดยรอบ​ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Leave a Reply

Your email address will not be published.