เมื่อวันที่ 23 และวันที่ 25 พ.ค.63 ผบ.พัน.ร.รร.จปร. เป็นประธานพิธีในการทำฝายชะลอน้ำ

เมื่อวันที่ 23 และวันที่ 25 พ.ค.63 ผบ.พัน.ร.รร.จปร. เป็นประธานพิธีในการทำฝายชะลอน้ำบริเวณร่องน้ำสวนพิพิธพฤกษ์ รร.จปร.และบริเวณร่องน้ำบ้านพักนายทหาร B3, B4 โดยมีนายทหาร,นายสิบ ร่วมพิธีฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published.