กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.63 พัน.ร.รร.จปร.ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้วยการพัฒนา สวนสาธารณะและปลูกต้นไม้ทดแทน ณ บริเวณพื้นที่โครงการปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี

Leave a Reply

Your email address will not be published.